درباره شرکت امین آذران کیمیا

شرکت تولیدی و صنعتی کیمیا نماینده رسمی بیوورسال آلمان
تامین خاموش کننده های High tech مورد نیاز داخلی با مشارکت شرکت بین المللی بیورسال آلمان با مواد اروپایی و آماده همکاری با وزارت خانه ها، سازمانها و شرکت های بازرگانی داخلی می باشد.

دوستدار محیط زیست

سیستم های اعلام و اطفاء حریق مهمترین ابزارهای ایمنی می باشند که می توانند از بروز هر گونه فاجعه جلوگیری نمایند

غیر مخرب برای انسانها

بیوورسال در هنگام عملیات و پس از آن ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت .

مناسب برای مهار آتش های بسیار حجیم

بیوورسال برای خاموش کردن آتش های پر حجم با قابلیت محصورکردن هیدروکربن ها در فضای سه بعدی می باشد

مناسب برای رفع آلودگی های نفتی

آتش خاموش کن بیورسال ساخت کشور آلمان می باشد که خاموش کنده ای بی نظیر با تکنولوژی فوق مدرن

سیستم اطفای حریق کف بیورسالBIOVERSAL

بیوورسال به صورت کنسانتره فرموله شده و به وسیله آب رقیق می شود لذا قابلیت های عملیاتی گسترده ای دارا می باشد. بیوورسال با قابلیت محصور کردن هیدروکربن ها ،آتش را به گونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات و پس از عملیات هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت.

نمایش خدمات
graphic-1-home-main-1
qodef-fullwidth-slider

نحوه عملکرد بیوورسال در خاموش نمودن آتش

خاموش کننده بیوورسال بر روی هر چهار وجه موثرو مولد در حریق عملکرد مثبت و قوي و همزمان دارد.

١- اکسیژن : بیوورسال با کمک دترجنت های خود لایه ای از فوم غیر سمی بر روی آتش ایجاد می کند که از تبادل اکسیژن با مواد سوختنی جلوگیری می نماید. ٢ - حرارت : بیوورسال با کمک مواد فعال در سطح خود کشش سطحی آب را از - ۷۲mN/m به ۱۲mN/m کاهش داده و سبب نفوذ پذیری و افزایش فوق العاده خاصیت سرد کنندگی آب شده و دمای آتش را سریعا کاهش می دهد. ٣ - سوخت : مواد محصور کننده بیوورسال مولکول های سطحی سوخت رامحصور و محبوس می کند به نحوی که توان تبخیر وخاصیت سوختی خود را از دست می دهند و مجددا نیز قابل اشتعال نیستند زنجیره آتش : بیوورسال با محصور کردن و جذب گاز های متصاعد شده و نسوخته، زنجیره آتش را قطع نموده و از هر گونه انفجار جلوگیری می نماید.

qodef-fullwidth-slider

روش خاموش نمودن آتش به وسیله بیوورسال

بیوورسال دوستدار محیط زیست،غیر مخرب برای انسان و حافظ زیستگاه گیاهان،جانوران و میکروارگانیسم های زنده در طبیعت می باشد

١ - در هنگام آتش سوزی ،با در اختیار داشتن مواد بیوورسال خونسرد باشید،عجله نکنید و نترسید ، ابتدا با پاشش مواد بیوورسال از فاصله دور به داخل آتش ،شعله های آتش را مورد تهاجم قرار دهید در اندک زمانی شعله های آتش فرو خواهد نشست. ٢ - در مرحله بعد به آتش نزدیک شده و نقاط پر شعله را با دور زدن آتش مورد تهاجم قرار دهید. در مرحله آخر شعله های باقی مانده را اطفاء نموده و سطح مواد سوختی را به طور کامل با مواد بیوورسال پوشش دهید.

qodef-fullwidth-slider

اطفاء حریق گروه جامدات اشتعال پذیر

بیوورسال با قابلیت محصور کردن هیدروکربن ها،آتش را به گونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات و پس از عملیات هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت.

١ - بیوورسال پس از پاشیده شدن بر روی جامدات در حال اشتعال مانند چوب و لاستیک به سرعت به لایه های سطحی نفوذ نموده و ضمن سرد کردن سطح جامد منافذ سطحی را مسدود نموده و مانع شکل گیری و خروج گازهای مشتعل شونده شده و تغذیه آتش را مختل نموده و سبب خاموش شدن آتش می شود. ٢ - بیوورسال با تولید سریع و فراوان بخار آب فضای آتش را به سرعت سرد نموده و با جایگزینی بخار آب بین گاز های مشتعل نشده و اکسیژن ،آتمسفر آتش را رقیق نموده و مانع تداوم شکل گیری شعله شده وشعله های شکل گرفته را از فضاي آتش دور نموده و مهار می کند. ٣ - بیوورسال با جذب و محصور نمودن هیدروکربورهای آزاد شده در فضای آتش مانع ترکیب آنهابااکسیژن شده و واکنش های زنجیره ای آتش را مختل می نماید. ٤ - لایه های محافظ بیوورسال از احتراق مجدد مناطق خاموش شده جلوگیری نموده مانع برگشت شعله می شود.

جدیدترین محصولات شرکت

اطفاء حریق گروه جامدات اشتعال پذیر

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطفا حریق گروه مایعات اشتعال پذیر

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطفاء حریق گروه گازهای اشتعال پذیر

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطفاء حریق های الکتریکی

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطفاء حریق گروه روغن های خوراکی

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطفاء حریق گروه فلزات مشتعل شونده

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطفاء حریق گروه مواد خاص

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


بیوورسال محصولات پیشرفته بیوتکنولوژی

بیوورسال مناسب برای مهار آتش های بسیار حجیم

شرکت امین آذران کیمیا نماینده رسمی بیوورسال آلمان که در راستای تامین خاموش کننده های High tech مورد نیاز داخلی را با مشارکت شرکت های بین المللی بیورسال آلمان با مواد اروپایی تولید نموده وآماده همکاری با وزارت خانه ها، سازمانها و شرکت های بازرگانی داخلی می باشد.
بیشتر بدانید

بیوورسال غیر مخرب برای انسانها

شرکت امین آذران کیمیا نماینده رسمی بیوورسال آلمان که در راستای تامین خاموش کننده های High tech مورد نیاز داخلی را با مشارکت شرکت های بین المللی بیورسال آلمان با مواد اروپایی تولید نموده وآماده همکاری با وزارت خانه ها، سازمانها و شرکت های بازرگانی داخلی می باشد.
بیشتر بدانید ...

بیوورسال دوستدار محیط زیست

شرکت امین آذران کیمیا نماینده رسمی بیوورسال آلمان که در راستای تامین خاموش کننده های High tech مورد نیاز داخلی را با مشارکت شرکت های بین المللی بیورسال آلمان با مواد اروپایی تولید نموده وآماده همکاری با وزارت خانه ها، سازمانها و شرکت های بازرگانی داخلی می باشد.
بررسی کنید